Remisen

Remisen, Hjulmagervej 56 i Aalborg

Limfjordsbanen (LFB) råder i dag over den 18 sporede remise, som blev opført i tilknytning til det værkstedskompleks, der blev etableret til de tre privatbaner, der omkring år 1900 fik udgangspunkt i Aalborg. Desuden har banen i 2013 lejet sig ind i ca 500 kvm af de gamle værksteder, der ligger i forgrunden af fotoet nedenfor. Der vil kunne genskabes en sporforbindes ind i værkstedet fra den nuværende ringremise, så lokomotiver og vogne vil kunne køres helt ind i værkstedet. Vores ringremise, er velegnet til opbevaring af materiel, men ikke særlig velegnet til renovering og vedligeholdelse af materiel.
Det er bl a et problem når materiel skal løftes fra hjul og her vil den 10 tons kran der findes i de gamle værksteder lette arbejdet betydeligt. Endvidere vil det give betydeligt bedre gulvplads til drejebænke mv. Generelt har det lettet arbejdet med materiellet at vi har fået bedre værkstedsforhold.

Luftfoto af remiseområdet ved Limfjordsbanen

Luftfoto af remisen fra 2004. Bygget til Aalborg Privatbaner som var en sammenslutning af de baner der udgik fra Aalborg. Bygget ca år 1900 og nedlagt i 1969

LFB kan opbevare alt køreklart driftsmateriel under tag. Herved bliver de aktive ved LFB sparet for meget kedeligt arbejde med at holde køretøjerne pæne med maling og lak.
I remisen foregår det meste af arbejdet med veterantoget. Her udføres både den løbende vedligeholdelse af det veterantogsmateriel der er køreklart, og her restaureres “nye” køretøjer til fremtidig brug i veterantoget.
I remisen opbevarer LFB også adskillelige gamle køretøjer, der i fremtiden er tiltænkt som supplement til veterantoget. Selv om LFB ikke råder over egentlige værkstedsfaciliteter har LFB med tiden fået samlet diverse maskiner, værktøjer og arbejdsborde således, at de fleste reparationer og de dermed nødvendige reservedele, kan udføres og fremstilles af LFB selv.
I remisen opbevarer LFB også de mange stumper og reservedele, der er fulgt med køretøjerne, og som er vigtige for at holde veterantoget i drift.
I tilknytning til remisen har LFB opført en 2 sporet hal for opbevaring af skinnebusmateriellet. Ved remisen har LFB indrette et par containere som lager for olier og smøremidler, og en anden tjener som lager for optændingspinde til damplokomotivet.

Kort med placeringen af remisen i Aalborg, tæt på stationen

Her ligger remisen