Bidrag til Limfjordsbanen

En væsentlig del af finansieringen af Limfjordsbanens renoveringsprojekter stammer fra private bidrag og fondsbidrag. Vi er afhængige af medlemmernes støtte til det fortsatte arbejde og bidrag er derfor særdeles velkomne.

Bidrag via DJK er derfor velkomne. DJK's kontonummer er:
Danske Bank reg. nr. 1551 konto 000 639 6879
For udenlandske bidrag: IBAN: DK09 3000 0006 3968 79 SWIFT: DABADKKK

Dansk Jernbane-Klub, Marielundvej 35, 2730 Herlev.

Husk at mærke indbetalingen med "bidrag til Limfjordsbanen" eller send en mail til DJK's kasserer Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. om beløbet med CPR-nummer.

Skattefradrag for gaver

Enhver pengegave i form at bidrag til Limfjordsbanen udløser fra 2018 et skattefradrag på op til 15.900 kr. pr. år, hvis det sker via DJK, da dette er fradragsberettiget.

Det er DJK, der indberetter gavebeløbet til SKAT, og for at DJK skal kunne gøre dette skal vi have gavegivers CPR-nummer. Oplyses CPR-nummeret ikke ved indbetalingen, kan der ikke opnåes skattefradrag. DJK gemmer ikke CPR-numrene, så det skal oplyses ved hver indbetaling.

På grund af nye regler skal DJK modtage bidrag fra mindst 100 gavegivere pr. år med mindst 200 kr. pr. gavegiver, for at bevare sin fradragsberettigelse for både gaver og fritagelse for arveafgift.