Sporet til Østhavnen

Strækningen udgår fra Aalborg banegård, der er Aalborgs banegård nummer to. Den blev bygget i 1902 idet den første banegård var for lille efter Aalborg Privatbaner blev etableret omkring århundredeskiftet.
Fra Aalborg banegård køres der over Østeraadalen og Gug nord om Gistrup til trinbrættet "Limfjorden" ved Østhavnen. Sporet følger indtil Lundergaarde den nedlagte Hadsundbane, AHJ. Sporet fra Lundergaarde til Østhavnen er anlagt 1972 i forbindelse med Kongelige Grønlandske Handels udflytning fra København til Aalborg. Sporet ejes af Aalborg Havn og kostede 11.5 mio. kr. at anlægge. Det blev delvist anlagt med gamle sveller og skinner.
De sidste 7 km af sporet er i 2004 blevet renoveret for 20 mio. kr. med nye betonsveller og ny ballast. Selve sporet renoveredes i 2015 for et tocifret millionbeløb.

Kort efter afgang fra stationen passeres på venstre side Limfjordsbanens remise, hvor lokomotiver og vogne opbevares når de ikke er i brug. Remisen med 18 spor stammer fra Aalborg Privatbaner, der brugte remisen fra 1900 indtil privatbanernes lukning i 1969.

Remisen set fra Limfjordsbanens top

Et kig fra toget mod LFB's remise

Turen går videre over stationsterrænnet og forbi kolonihaverne "Engen", hvor strækningen til Østhavnen drejer fra strækningen mod Aarhus. Efter ca. 3 km nåes trinbrættet "Østeraadalen".

Togpersonalet tjekker for nye passagere på trinbrættet Østeraadalen

Togpersonale på perronen ved Østeraadalen lige før der signaleres afgang

Trinbrættet er anlagt i 1996 i forbindelse med det store genoprettelsesprojekt for Østeraadalen. Efter trinbrættet forløber strækningen gennem ådalen, under motorvejen og Gugvej passeres.
Snart er vi ved den gamle Gug station, her kan der stoppes. Stationen er opført i 1899 og var station på Hadsundbanen indtil denne blev nedlagt i 1969. Spejdertroppen Hardeknud holder i dag til på stationen. Bygningen blev i 90'erne benyttet af Limfjordsbanen.
Stationen fremtræder som en ret kedelig stationsbygning i gule mursted. Mod vest var der indtil 2004 et stikspor til en rampe, hvor sporet blev morderniseret. Pakhuset der lå ved stationen er i dag nedrevet. Gug voksede noget i det første årti efter 1900 nord for stationen, men ellers var det først, da Aalborg's byområde i 1950'erne nærmede sig, at der var fornyet byggeaktivitet i bydelen. Først de seneste år er der lavet større bebyggelse omkring stationen.

Fra Gug station løber banen mod øst i den lave dal mellem bakkerne ved Lundergårde og kridtbakkerne i Gug ude i det åbne landskab. Strækningen passere det tidligere Hadsundbanetrinbræt "Lundergaarde", hvor der på venstre side ses resterne af en læsserampe. Fra et sidespor blev der indtil 1969 sendt store mængder jordbrugskalk af sted fra Duedal kalkværk, der lå umiddelbart nord for Sdr. Trandersvej i kanten af kridtbakken. Fra kalkværket var der en smalsporet bane ned til Hadsundbanen og kalken kunne hældes direkte ned i jernbanevognene fra læsserampen.

Sporet drejer nu nord om Gistrup og forlader den gamle Hadsundbanes forløb, der oprindeligt gik gennem Gistrup by. Banen fortsætter frem til Hadsundvej, hvor der er anlagt et trinbræt umiddelbart øst for vejen. Banen fortsætter nu næsten stik nord.

Vest for banen ligger industriområdet i Aalbog Øst mellem Tranholmvej og banen. Eksportslagteriet havde eget sidespor, der dog i dag er fjernet. Siemens Wind Power, der producerer vindmøllevinder, ses også. På højre side ses Romdrup å.
Kort før Østhavnen skal toget passesre gennem en skarp kurve mod nodvest. Hjulene på lokomotiver og vogne klager højlydt over kurven. Togpersonalet skal herefter manuelt tænde en overkørsel, hvorefter sporet er på havnens område. Sporet fortsætter forbi bl.a. Fragmandscentralen, Royal Arctic og Royal Greenland, inden Limfjordsbanens trinbræt "Limfjorden" nåes. Her er en gammel godsvogn er opstillet.

Trinbrætsskilt ved Limfjorden trinbrættet på Aalborg Østhavn

Trinbrættet "Limfjorden". Her er der tid til at strække benene og måske købe en forfriskning