Sikkerhedsstyring

På disse sider findes alle dokumenter der indgår i LFBs sikkerhedsstyring. Dokumenterne er opdelt efter emne og kan hentes på den respektive underside.

Dokumentnavnet fortæller hvem der vedligeholder dokumentet (DVF eller LFB) og placering i systemet:

  • Sty = Sikkerhedsstyringsdokumentation (Anvendes af den sikkerhedsansvarlige til overordnet styring, og den tilsynsførende som ramme for tilsynsarbejdet)
  • Sys = Systemdefinition (Anvendes af sikkerhedsansvarlig og internt ansvarlige til at udarbejde instrukser mm. til personalet)
  • Vis = Veterantogsorganisationens Instruktioner (Anvendes af personalet til at udøve veterantogs- hhv. veteranbanedriften)
STY 000 LFB - Indholdsfortegnelse sikkerhedsstyring

Driftsmateriel
Infrastruktur
Organisation
Personale og uddannelse
Sikkerhedsstyring - dokumeneter
Trafiksikkerhed

MOSH blanket (PDF)
MOSH blanket (WORD)

Link til Banedanmark dokumenter

SR   SR-information   TKR   SIN-G   SIN-L   TIB-G   TIB-S   LA   SSB   Trafikcirkulærer   S-blanketter