Godsvogne

DSB PB 10862

Åben godsvogn fra DSB.

Vognen afventer hjulafdrejning.

Limfjordsbanens åbne godsvogn PB 10862

Historie:
Senere DSB Elo 5110862. Bygget 1946.

DSB havde i slutningen af trediverne lejet en del godsvogne fra privatbanerne som supplement til den efterhånden forældede og nedslidte vognpark. De lejede vogne hørte godt nok ikke til det mest moderne materiel, men de løste et akut transportproblem. Under 2. verdenskrig var der stor mangel på olie og benzin til bilerne og andre brændstoffer skulle benyttet og i transport af disse kom jernbanen til at spille en stor og vigtig rolle og der blev nu endnu større mangel på godsvogne. DSB fik derfor leveret en hel del nye godsvogne. Alene i 1942 – 43 modtog man 705 Pb-vogne. Efter krigen leverede DSB de nu helt udslidte godsvogne tilbage til de privatbaner, hvorfra de var lejet. Fabrikken Scandia i Randers fik nu rigtigt travlt. Der skulle bygges både person- og godsvogne, som der under 2. verdenskrig havde været stor mangel på.

Primære formål med for vognen er at transportere juletræer i samt til kullager på udebanekørsel.
I drift ved LFB: 1975.


DSB Uh 701617-6

Tankvogn fra De Danske Sprit Fabrikker.

Vognen venter på revision.

Limfjordsbanens tankvogn ZK 7001617-0

Historie:

Bygget på Scandia i 1949.
De Danske Spritfabrikker’s sidst anskaffede vogn, brugt til transport af ethylalkohol mellem Aalborg og Kbh. Købt i 1965 fra Gulf Ze 503240. Fra 1965 litreret 0701617-6. Kortvarigt litreret Uh. Fra 1981 DSB Zk 7001617-0.

Bruges af LFB som vandvogn på lange ture med damplokomotivet.

Vognen er i 2011 blevet nymalet i de farver vognen kørte med de sidste år den var i drift som sprittankvogn.

I drift ved LFB 1988


ØSJS Sb 4

Skinnebusbivogn fra Østsjællandske Jernbaneselskab - Køge.

Vognen er hensat.

Limfjordsbanens skinnebusbivogn fra ØSJS, SB 4

Historie:

Leveret fra Scandia 29. september 1947. 1947 KB Sb 1. Oprindeligt to rum. 1957 til ØSJS Sb 4. Ombygget ca. 1961. 1974 til DSB banetjeneste mandskabsvogn R2a senere R 569. Vognen kom til LFB i 1993.


FFJ Em 38

Rejsegodsvogn fra Fjerritslev-Frederikshavn Jernbane.

Vognen er hensat.

Limfjordsbanens rejsegodsvogn fra FFJ EM 38

Historie:

Bygget i 1897 som lukket Gods- og Kreaturvogn FFJ Q 1. Fra 1923 FFJ Qa 206. I 1932 ombygget til rejsegodsvogn FFJ E 158. Fra 1946 ny vognkasse. Fra 1952 FFJ Em 38. Oliedepot hos MHVJ 1970-76. Solgt til privat i Hadsund syd i 1976. Vognen kom til LFB i 1979.
Pakvognen FFJ EM 38 er en speciel vogntype for Aalborg Privatbaner, kaldet Bette-Klavs. Typen opstod i 1932 gennem ombygning af ældre godsvogne til lette pakvogne til tog, trukket af de relativt svage motorvogne. Der blev bygget 4 eksemplarer, hvor af de 3 stadigt eksisterer. Den er ikke meget længere, end den er bred – 6 meter over pufferne.


HP H 91

Lukket godsvogn fra Hjørring Privatbaner.

Vognen bruges som lager.

Limfjordsbanens lukkede godsvogn litra H 91 fra Hjørring Privatbaner

Historie:

Fra 1917-61 DSB Qh 32786. (Qhp ?). I 1961 ny vognkasse Hj 37959. Fra 1965/68 Gklm 1118729-4. Fra 1970 HP H 91.


DSB Gs 42247

Lukket godsvogn fra DSB.

Vognen bruges som lager.

Limfjordsbanens lukkede godsvogn litra GS 42247

Historie:

Bygget i 1963 på Scandia. Senere DSB Gs 1203247-6.


DSB G 40854

Lukket godsvogn fra DSB.

Vognen bruges som lager.

 Limfjordsbanens lukkede godsvogn litra G 40854

Historie:

Bygget i 1957 på Scandia. I 1962 litreret DSB Gs 1201854-1.


SFJ Zb 509255

Lukket godsvogn fra Sydfynske Jernbaneselskab - Tilhørende Albani.

Vognen er hensat.

Limfjordsbanens lukkede godsvogn oprindeligt fra Albani bryggeriet, litra ZB 509255

Historie:

1926-29 smørvogn SFJ IA 185. I 1929 solgt til Albani SFJ Zb 509255. Ombygget 1942. I 1949 overgået til DSB Zb 99695. (Senere 081 5 995 ?). Udrangeret 1965. To iskasser. Må befordre Øl og mineralvand. Gave fra Tom Lauritsen, Maribo.